Case Mini Tower (Hỗ trợ mATX, ITX)

Bộ Case Nguồn VSP VP280 + 500w Black

391,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub COOLMOON

288,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V206

288,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V206B

277,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V208B

300,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V306C

369,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 3 Fan Led RGB + Hub VSP V400C Pink

322,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 4 Fan Led RGB + Hub AAP ICE4

386,000

Bộ KIT Fan Led RGB lắp Case (cắm qua Hub điều khiển)

Bộ kit 4 Fan Led RGB + Hub RAINBOW

391,000

Case Mid Tower (Hỗ trợ ATX, mATX, ITX)

Case AAP DIAMOND Gaming

575,000

Case Mini Tower (Hỗ trợ mATX, ITX)

Case AAP H39x Black

299,000

Case Mid Tower (Hỗ trợ ATX, mATX, ITX)

Case AAP LP-38

288,000