Cable Camera đúc sẵn 2 đầu BNC kèm nguồn

Cable Camera 10m có nguồn và đầu BNC tiện lợi

67,000

Cable Camera đúc sẵn 2 đầu BNC kèm nguồn

Cable Camera 20m có nguồn và đầu BNC tiện lợi

92,000

Cable Camera đúc sẵn 2 đầu BNC kèm nguồn

Cable Camera 30m có nguồn và đầu BNC tiện lợi

137,000

Cable Camera đúc sẵn 2 đầu BNC kèm nguồn

Cable Camera GOLDEN LINK BNC RG59+2C 10m – P/N RG59-M10

156,000

Cable Camera đúc sẵn 2 đầu BNC kèm nguồn

Cable Camera GOLDEN LINK BNC RG59+2C 20m – P/N RG59-M20

232,000