Camera IP 4G Xoay 360 Ngoài trời (Dùng SIM 4G, Năng lượng mặt trời)

Camera IP 4G CAMHI PRO GAS90-4G PTZ 8W 1080p

2,070,000

Camera IP 4G Xoay 360 Ngoài trời (Dùng SIM 4G, Năng lượng mặt trời)

Camera IP 4G MYCAM YN90-4G-24H PTZ 30W 1080p

2,818,000