Camera IP Chính hãng (Lắp đầu ghi)

Camera IP HIK DS-2 CD1123G0E-I

975,000

Camera IP Chính hãng (Lắp đầu ghi)

Camera IP HIK DS-2CD1023G0E-I

975,000

Camera IP Chính hãng (Lắp đầu ghi)

Camera IP HIK DS-2CD1027G0-L

1,493,000

Camera IP Chính hãng (Lắp đầu ghi)

Camera IP HIK DS-2CD1043G0-IUF

1,294,000

Camera IP Chính hãng (Lắp đầu ghi)

Camera IP HIK DS-2CD1143G0-IUF

1,294,000

Camera IP Chính hãng (Lắp đầu ghi)

Camera IP HIK DS-2CD1327G0-L

1,493,000