Thiết bị thi công cáp quang khác

Bộ dụng cụ thi công cáp quang 8 món

1,030,000

Thiết bị thi công cáp quang khác

Bút soi quang TRIBER 10Km

206,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0332 UTP CAT5 300m Trắng

570,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0520 UTP CAT5 300m Trắng

449,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0704 FTP CAT5 305m Trắng

882,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0705/0706 FTP CAT5 305m Trắng

944,000

Cáp mạng CAT6 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0738 UTP CAT6 300m Xanh dương

1,933,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 3332 STP CAT5 300m Trắng

622,000

Cáp mạng CAT5 100m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX lẻ tính mét

14,000