Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0332 UTP CAT5 300m Trắng

570,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0520 UTP CAT5 300m Trắng

449,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0704 FTP CAT5 305m Trắng

882,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0705/0706 FTP CAT5 305m Trắng

944,000

Cáp mạng CAT6 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 0738 UTP CAT6 300m Xanh dương

1,933,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX 3332 STP CAT5 300m Trắng

622,000

Cáp mạng CAT5 100m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN AMPLX lẻ tính mét

14,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN CLIMAX CL-UTP CAT5E 305m Đen Ngoài trời

2,243,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN CLIMAX CL-UTP CAT5E 305m Xanh dương CCA

690,000

Cáp mạng CAT5 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN COMMSCOPE CS24 UTP CAT5E 305m Trắng

2,070,000

Cáp mạng CAT6 300m/thùng (Cable LAN)

Cable LAN COMMSCOPE CS31 UTP CAT6 305m Xanh dương

3,496,000