Đầu nối nhanh & Adapter quang

Đầu nối cáp quang Adapter SC/SC-APC

19,000

Đầu nối nhanh & Adapter quang

Đầu nối cáp quang Adapter SC/SC-UPC

21,000

Đầu nối nhanh & Adapter quang

Đầu nối nhanh quang SC/APC

26,000

Đầu nối nhanh & Adapter quang

Đầu nối nhanh quang SC/UPC/CCTV

26,000