Adapter ZIN SONY 19.5V-4.7A

141,000

Adapter ZIN SONY 19.5V-4.7A (6.5×4.4 mm, Kèm dây nguồn)

Mã: MBS1580 Danh mục: