Bích bắt cột trung 10×12 cm

65,000

Bích bắt cột trung 10×12 cm (Đế bắt camera lên cột điện, cột đèn, trụ…)

Mã: MBS689 Danh mục: