Bộ chuyển đổi Quang-Điện Media Converter OPTFOCUS

592,000

Bộ chuyển đổi Quang-Điện Media Converter OPTFOCUS (1 Ethernet Port 10/100Mbps + 1 FE SFP) OFS-WS01-20 & OFS-WS02-20

Mã: MBS4459 Danh mục: