Bộ chuyển đổi quang điện NETLINK HTB-GS-03/AB Single Fiber 1Gbps

414,000

Bộ chuyển đổi quang điện NETLINK HTB-GS-03/AB Single Fiber 1Gbps (2 Converter, 2 Adapter)

Mã: MBS4457 Danh mục: