Cable Camera 10m có nguồn và đầu BNC tiện lợi

67,000

Cable Camera 10m có nguồn và đầu BNC tiện lợi