Cable Camera 20m có nguồn và đầu BNC tiện lợi

92,000

Cable Camera 20m có nguồn và đầu BNC tiện lợi