Cable Camera 30m có nguồn và đầu BNC tiện lợi

137,000

Cable Camera 30m có nguồn và đầu BNC tiện lợi