Cảm Biến Báo Động Khí Gas, Nhiệt Độ FB-Link GS02

460,000

Cảm Biến Báo Động Khí Gas, Nhiệt Độ FB-Link GS02 (App TuyaSmart, Màn Hình LCD, Còi Báo Động, Báo Pin)