Camera HIK DS-2CE12KF0T-FS

1,024,000

Camera HIK DS-2CE12KF0T-FS (Thân, 5MP 2960×1665, F1.0, 3.6mm, Có màu 24/24, Có Mic)