Case VSP 400G1

288,000

Case VSP 400G1 (372x173x410mm, Fan đuôi 8cm, Gắn được DVD)