Case VSP 400G2

282,000

Case VSP 400G2 (372x173x410mm, Fan đuôi 8cm, Gắn được DVD)