Case VSP V3-603B Black

449,000

Case VSP V3-603B Black (370x196x423mm, Dãy LED RGB, Hông trong suốt, Fan đuôi 8cm)