Case VSP V3-603W White

483,000

Case VSP V3-603W White (370x196x423mm, Dãy LED RGB, Hông trong suốt, Fan đuôi 8cm)