Case VSP V3-607

414,000

Case VSP V3-607 (365x185x441mm, Hông kính cường lực, Fan đuôi 12cm)