Đầu bấm điện thoại RJ11 2 line

31,000

Đầu bấm điện thoại RJ11 2 line (Bịch 100 đầu)

Mã: MBS4364 Danh mục: