Đầu chuyển DVI ra HDMI

28,000

Đầu chuyển DVI ra HDMI (24+1)

Mã: MBS2165 Danh mục: