Đầu mạng RJ45 Nhựa loại tốt CAT5

37,000

Đầu mạng RJ45 Nhựa loại tốt CAT5 (100c)

Mã: MBS4366 Danh mục: