Đầu nối nhanh quang SC/APC

26,000

Đầu nối nhanh quang SC/APC (Fast Connector)

Mã: MBS4451 Danh mục: