Đầu nối nhanh quang SC/UPC/CCTV

26,000

Đầu nối nhanh quang SC/UPC/CCTV (Fast Connector)

Mã: MBS4453 Danh mục: