Giá đỡ LCD (Monitor Arm) NORTH BAYOU F160 2 màn hình

794,000

Giá đỡ LCD (Monitor Arm) NORTH BAYOU F160 2 màn hình (2x 17′-30′, 2x 2-9kg, Kẹp bàn) Chính hãng

Mã: MBS765 Danh mục: