HDD CaddyBay FB-Link 2.5” Sata 12.7mm

55,000

HDD CaddyBay FB-Link 2.5” Sata 12.7mm (Chuyển ổ CD Laptop ra HDD)

Mã: MBS1600 Danh mục: