LCD RN 19′ Dell Wide công ty

1,553,000

LCD RN 19′ Dell Wide công ty (Kèm cáp VGA, Mẫu thay đổi tùy theo đợt hàng)

Mã: MBS3176 Danh mục: