LCD RN 20′ Dell 2009/2030/2012 Wide

1,990,000

LCD RN 20′ Dell 2009/2030/2012 Wide (Kèm cáp VGA)

Mã: MBS3190 Danh mục: