Phát WiFi APTEK A134GHU Chính hãng

1,231,000

Phát WiFi APTEK A134GHU Chính hãng (4 anten 5dBi, 1267Mpbs, 2 băng tần, 4LAN 1Gbps, MU-MIMO, 80 user)