Phát Wifi TP-Link Archer AX10 Wifi 6 Chính hãng

1,323,000

Phát Wifi TP-Link Archer AX10 Wifi 6 Chính hãng (4 anten, 1501Mbps, 2 băng tần, 4LAN 1Gbps)