Phát Wifi TP-Link Archer AX73 Wifi 6 Chính hãng

2,450,000

Phát Wifi TP-Link Archer AX73 Wifi 6 Chính hãng (6 anten, 5378Mbps, 2 băng tần, 4LAN 1Gbps)