Phát Wifi XIAOMI 4A Chính hãng

432,000

Phát Wifi XIAOMI 4A Chính hãng (4 anten, 2 băng tần, 1200Mbps, 2LAN)