SSD 240G VSPTECH MSD

495,000

SSD 240G VSPTECH MSD (Vỏ nhựa – 500/380MBs) Chính hãng

Mã: MBS2950 Danh mục: