USB Bluetooth Nano CSR 4.0

42,000

USB Bluetooth Nano CSR 4.0 (Dùng cho PC)

Mã: MBS1076 Danh mục: