Webcam kẹp có mic màu đen Genius Facecam 1000X V2 HD

397,000

Webcam kẹp có mic màu đen Genius Facecam 1000X V2 HD (720P) Chính hãng

Mã: MBS4360 Danh mục: