Webcam kẹp có mic WC-004

210,000

Webcam kẹp có mic WC-004 (1080p)

Mã: MBS4358 Danh mục: